OBSŁUGA BHP

FUNDUSZE UNIJNE

OCHRONA ŚRODOWISKA

DORADZTWO GOSPODARCZE

BADANIA MYSTERY SHOPPING

SZKOLENIA

HACCP, GHP i GMP

Nasz zespół:

W skład zespołu doradców i osób współpracujących z firmą wchodzą specjaliści z wielu dziedzin, m.in.

  • Doradcy finansowi
  • Specjaliści ds. rozwiązań IT
  • Główni specjaliści BHP
  • Doradcy HACCAP, GHP i GMP
  • Inżynierowie ds. ochrony środowiska,
  • Certyfikowani menadżerowie projektów (metodyka PRINCE2)
  • Specjaliści ds. pozyskiwania funduszy unijnych oraz innych dotacji
  • Trenerzy i szkoleniowcy różnych specjalności
O firmie

Centrum Doradztwa Gospodarczego

ul. Handlowa 7 lok. 103

15-399 Białystok

NIP: 542-113-05-30, REGON: 200374355
tel: 85 733 13 11, fax: 85 733 13 17

e-mail: biuro@doradztwounijne.com.pl

Zaufali nam
Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam