OBSŁUGA BHP

FUNDUSZE UNIJNE

OCHRONA ŚRODOWISKA

DORADZTWO GOSPODARCZE

BADANIA MYSTERY SHOPPING

SZKOLENIA

HACCP, GHP i GMP

Oferta:

HACCP, GHP i GMP

System HACCP, czyli Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, jest to system, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności, poprzez określenie i monitorowanie zagrożeń, które mogą pojawić się w jakimkolwiek momencie procesu produkowania, składowania czy dystrybucji żywności.

Przy wdrażaniu HACCP stale współpracujemy z naszymi klientami, tak przygotować zarówno dokumentację GHP/GMP oraz HACCP ale również przygotować pracowników do wdrożenia tego systemu.

  Prowadzimy szkolenia okresowe z zakresu HACCP dla pracowników mających kontakt z żywnością.

Wstecz
O firmie

Centrum Doradztwa Gospodarczego

ul. Handlowa 7 lok. 103

15-399 Białystok

NIP: 542-113-05-30, REGON: 200374355
tel: 85 733 13 11, fax: 85 733 13 17

e-mail: biuro@doradztwounijne.com.pl

Zaufali nam
Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam