OBSŁUGA BHP

FUNDUSZE UNIJNE

OCHRONA ŚRODOWISKA

DORADZTWO GOSPODARCZE

BADANIA MYSTERY SHOPPING

SZKOLENIA

HACCP, GHP i GMP

Oferta:

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Oferujemy profesjonalne doradztwo dla podmiotów, których działalność może negatywnie wpływać na środowisko naturalne.  Pomagamy uporać się z procedurami związanymi z uregulowaniem uwarunkowań formalno – prawnych związanych z ochroną środowiska.

 

 
  • Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko,
  • Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na zbieranie lub transport odpadów
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na odzysk odpadów
  • Informacja o wytarzanych odpadach
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
  • Raport o oddziaływaniu na środowisko planowego przedsięwzięcia
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia
Wstecz
O firmie

Centrum Doradztwa Gospodarczego

ul. Handlowa 7 lok. 103

15-399 Białystok

NIP: 542-113-05-30, REGON: 200374355
tel: 85 733 13 11, fax: 85 733 13 17

e-mail: biuro@doradztwounijne.com.pl

Zaufali nam
Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam