OBSŁUGA BHP

FUNDUSZE UNIJNE

OCHRONA ŚRODOWISKA

DORADZTWO GOSPODARCZE

BADANIA MYSTERY SHOPPING

SZKOLENIA

HACCP, GHP i GMP

Oferta:

DORADZTWO GOSPODARCZE - DOTACJE Z PUP

Doradztwo dla osób pragnących otrzymać dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej lub firm starających się o dofinansowanie stanowiska pracy.

OBSŁUGA BHP

Doradzamy i wykonujemy zadania służby BHP zapewniając kompleksową obsługę firm i instytucji w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz p.poż.

BADANIA MYSTERY SHOPPING

Badania Mystery Shopping maja na celu analizę jakości obsługi klienta.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Pomagamy przedsiębiorcom uporać się z obowiązkami związanymi z ochroną środowiska i gospodarką odpadami niebezpiecznymi

FUNDUSZE UNIJNE

Centrum Doradztwa Gospodarczego pozyskuje środki finansowe z Funduszy Europejskich na projekty zarówno infrastrukturalne, inwestycyjne jak również doradcze i szkoleniowe. Pomoagamy w przygotowaniu dokumentacji jak również rozliczamy otrzymane dotacje.

HACCP, GHP i GMP

Wdrażanie systemu HACCAP oraz opracowanie GHP i GMP czyli dobrych praktyk higienicznych i dobrych praktyk produkcji

SZKOLENIA

Instytut Edukacji Gospodarczej,  jako jednostka szkoleniowa prowadzona przez Centrum Doradztwa Gospodarczego ma za zadanie dostarczenie szerokiego wachlarza usług szkoleniowych dla biznesu oraz tworzenie i rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.

O firmie

Centrum Doradztwa Gospodarczego

ul. Handlowa 7 lok. 103

15-399 Białystok

NIP: 542-113-05-30, REGON: 200374355
tel: 85 733 13 11, fax: 85 733 13 17

e-mail: biuro@doradztwounijne.com.pl

Zaufali nam
Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam